TP

TP = Total Profit - ukazatel ziskovosti, který je jeden z nejvhodnější pro vyhocnocování marketingové komunikace.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.