See Think Do

See Think Do je strategický přístup k marketingovým aktivitám firmy. Oproti tradičním modelům (jako AIDA) se na zákazníka dívá více zákaznickou perspektivou (user-centric). Fáze SEE zahrnuje všechny potenciální zákazníky firmy (nejobecnější cílovou skupinu pro vaše produkty). Fáze THINK (která je podmnožinou fáze SEE) zahrnuje zákazníky, kteří jakkoliv (i třeba málo) zvažují nákup produktu, který nabízíme. Fáze DO (opět podmnožina See a Think) je fází, kdy už je zákazník rozhodnut zboží/službu nakoupit a vstoupit do nákupního cyklu.

Více o tomto přístupu naleznete v sekci věnované strategickým přístupům.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.