Online reklama

Online reklama je reklama na internetu. Často bývá používán i pojem digitální reklama či dokonce digitální marketing (pojmem marketing má být zdůrazněno, že nejde pouze o jednosměrnou komunikaci a zobrazování reklamy, ale o celý komplex marketingových činností).

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.