Kreativní agentura

Kreativní agentura (slang: kreativka) je agentura specializující se na vymýšlení tzv. kreativních konceptů. Jedná se tedy o vymýšlení podoby televizních reklam a různých vizuálů (v tisku, outdooru i na internetu). Standardně bývají tyto oblasti součástí Reklamních agentur, z čehož plyne, že pojem "Kreativka" a "Reklamka" do velké míry splívají.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.