Inzerent

Inzerent neboli zadavatel reklamy. Obvykle klient (firma), která si platí za zvěřejnění své reklamy na různých médiích.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.