Incoterms

Soubor pravidel Incoterms harmonizuje mezinárodní obchodní zvyklosti a snižují rizika mezinárodního obchodu. Poslední verzi vydala Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC) se sídlem v Paříži roku 2010. Použitím mezinárodních pravidel Incoterms je možné vyhnout se nejistotě odlišných výkladů různých dodacích doložek  v různých zemích.

Více o Incoterms 2010.

Související odkazy:

 

 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.