ICC

ICC = International Chamber of Commerce = Mezinárodní obchodní komora je světová obchodní organizace, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky. Mimo jiného vydává soubor pravidel Incoterms.

Mezinárodní obchodní komora

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.