HomePage

HomePage = domovská webová stránka (často zkracováno HP). Jedná se první stránku, při zadání domény druhého řádu (např. www.exportguru.cz). HomePage má velmi zásadní důležitost při komunikaci na internetu, jelikož se ve většině případů jedná i o stránku vstupní (landing page) a je tedy nutné, aby byla stránka přehledná, jasná a zanechala dobrý dojem.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.