Export

Export je objem zboží a služeb, který určitý stát vyrobil a vyvezl do zahraničí. Je-li hodnota exportu vyšší než hodnota dovozu, rozdíl tvoří přírůstek hrubého domácího produktu. 

Mezi největší světové exportéry se řadí Čína, (EU), USA, Německo, Japonsko, Jižní Korea, Francie a Itálie.

Export byl dříve oblastí, které se mohli účastnit jen ty největší a nejvyspělejí společnosti. Dnes je export (díky digitálním technologiím) stále dostupnější i malým a středním podnikům.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.