CLV

Costumer Lifetime Value - celoživotní hodnota zákazníka. Jak už název napovídá, jedná se o propočet mající za cíl odhadnout dlouhodobou hodnotu zákazníka, kterého přivedla marketingová komunikace. 

Je standardní, že marketéři/zadavatelé často sledují ziskovost své marketingové investice srovnáním s okamžitými výnosy, které investice přivede. Příklad: zákazník kliknul na reklamu ve vyhledávání, šel na web a udělal objednávku za 200,- Kč. Běžný zadavatel si investici vyhodnotí tak, že vezme náklady na získání tohoto jendoho zákazníka z vyhledávání a porovná je tržbou. Pokud je náklad vyšší, než tržba, obvykle zdroj považuje za neziskový a již v jeho využívání nepokračuje.

Když ale zohledníme fakt, že spokojený zákazník je vracející se zákazník (bude si pamatovat adresu webu, bude si pamatovat brand, bude se vracet pomocí newsletterů, které zadavatel rozesílá lidem, kteří vyplnili alespoň jednu objednávku, atp.), tak tržba, kterou tento zákazník udělá není 200,- Kč, ale je mnohonásobně vyšší. To pak vede k zcela jinému přístupu jak k zákazníkům, tak k vyhodnocování zdrojů.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.