Clo

Clo (celní poplatek / eng. customs duties) je dávka vybíraná konkrétním státem při přechodu zboží přes celní hranice. Jedná se v podstatě o regulaci importu (dovozu). Stát, nebo sdružení států jej používá jako ochranářský prostředek, kvůli ochraně svého vnitřního trhu před zbožím z okolních zemí (někdy na konkrétní obory / jindy obecně). Clo může být někdy používáno i z politických důvodů.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.