BRICS

Označení pro Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Jedná se o země, které jsou obecně považovány za velmi zajímavé exportní trhy (dáno jejich velikostí a potenciálem).

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.