Atribuce

Pojem atribuce znamená přidělení váhy konkrétním zdrojům. Jako příklad lze uvést situaci, kdy uživatel nejprve viděla bannerovou reklamu 4x na různých webech po internetu. Zaregistroval ji, ale nekliknul na ní. Po pár hodinách se rozhodl, že by si o dané "nabídce" (která byla v banneru) rád více přečetl a pomocí vyhledávače hledá název značky, kterou si z banneru pamatoval. Prokliknul reklamu ve vyhledávání, přišel na web a udělal objednávku. Pokud firma nedělá atribuci, přiřadí veškerý kredit za získání nového zákazníka/objednávky poslednímu zdroji (vyhledávači) a vůbec nezohledňuje, že bez zobrazení bannery by k žádné návštěvě vyhledávače nedošlo. Je tedy nutné zohledňovat nejen poslední zdroj vedoucí ke konverzi zákazníka, ale celou zákazníkovu cestu.

Atribuce nemusí být pouze o různých kanálech (video, search, atp.), ale i o zařízeních (někdo něco viděl na mobilu, ale nakoupil to na počítači) nebo cross-mediální (televize + internet).

 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.