Always on

Always on je přístup, při kterém běží online kampaně nepřetržitě po celou dobu roku. Liší se tak od tradičního přístupu plánování reklamních marketingových kampaní pouze na určité měsíce/týdny v roce.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.