Výrobková politika

Výrobková politika je prvním „P“ (product) mezinárodního marketingového mixu, a je tedy základním východiskem při koncipování cenové, distribuční i komunikační politiky. Před vstupem na zahraniční trh musí firma rozhodnout o výrobkovém portfoliu, o značce, pod kterou bude výrobky prodávat, a o míře adaptace, kterou bude muset realizovat. Nabízený sortiment se může značně lišit nejen podle požadavků, preferencí, spotřebního chování a kupní síly zahraničních zákazníků, ale také podle technických, sanitárních a dalších předpisů platných v zemi vývozu.

V mezinárodním marketingu rozlišujeme výrobky často podle toho, pro jaký trh jsou zejména určeny.

  • Čistě exportní výrobky jsou určeny pro jednotlivé trhy a firma je musí adaptovat podle jejich specifik a/nebo podle přání jednotlivých odběratelů, protože se často jedná o výrobu na zakázku.
  • Multinacionální výrobky jsou vyvíjeny pro mezinárodní trhy a jsou upravovány pouze v nezbytně nutné míře. Výrobková politika tohoto typu je charakteristická pro firmy využívající koncepci interkulturního marketingu. Výrobky jsou v zásadě všude stejné, ale adaptují se například podle kupní síly obyvatel (velikost balení), estetických preferencí (barva balení), chuťových preferencí či zvoleného positioningu značky.
  • Globální výrobky jsou určené pro globální trhy. Nejsou vázány na sociálně-­kul­turní odlišnosti (culture-unbound products) a vycházejí z uniformity potřeb světových trhů. Tento typ je koncipován pro nejširší segmenty spotřebitelů a jedná se o zcela standardizované výrobky. Jedinou úpravou u tohoto typu výrobků jsou často překlady na obalech a překlady návodů k použití.
  • Firma může cílit na zahraniční spotřebitele i na tuzemském trhu, pokud se specializuje na prodej místních specialit, dárkových a upomínkových předmětů či organizaci akcí pro cizince.

Podsekce:

Pokračovat na Cenová politika

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.