Vstupy firem na trh

Rozhodnutí o tom, jakým způsobem vstoupí podnik na zahraniční trhy a bude na nich podnikat, je klíčovým strategickým rozhodnutím. Výběr formy vstupu na cílový zahraniční trh ovlivňují zejména investiční náročnost vstupu na zahraniční trh, zdroje, které má podnik k dispozici, potenciál cílového trhu, možnost kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu a celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí.

Formy vstupů podniků na zahraniční trhy je možné členit do tří velkých skupin:

Vývozní operace (export modes) jsou obvykle první fází internacionalizace. Podniky mohou zvolit formu přímého vývozu anebo využít služby obchodních partnerů, například obchodních zástupců, komisionářů, prostředníků nebo výhradních distributorů.

Formy nenáročné na kapitálové investice (non-equity, contractual modes) jsou zejména licence, franchising a outsourcing, který se stále častěji využívá jak v oblasti výroby, tak v oblasti služeb.

Kapitálové vstupy podniků na zahraniční trhy (investment modes) jsou nejvyšší a nejsložitější formou internacionalizace. Nejčastěji mají formu přímých anebo portfoliových zahraničních investic.

 

Pokračovat na Segmentace

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.