Specifika zemí

Výběr cílové zahraniční země, ve které chce firma podnikat, je jedno z nejzásadnějších strategických rozhodnutí. Analýze zemí a jejich vhodnosti pro konkrétní druh podnikání by tak měla připadnout vysoká priorita. Když totiž vezmeme v úvahu, kolik času, energie a nákladů je se vstupem na nový trh spojeno, mohl by vstup na nesprávný trh znamenat pro firmu nemalé ekonomické škody. 

Při zvažování, na který exportní trh se firma zaměří, je možné vycházet z celé řady volně dostupných informačních zdrojů. V této sekci nabízíme možnost získat informace od těch nejuznávanější a nejužitečnějších z nich. Jedná se jak o zdroje českých institucí (CzechTrade, MZV), tak institucí mezinárodních (WTO, World Bank, World Economic Forum atd.), stejně jako o informace poskytované soukromými subjekty. 

Poradit může i Klientské centrum pro export, jednotné kontaktní místo Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu (a agentury CzechTrade)pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.