Segmentace

Na mezinárodních trzích se setkáváme se zákazníky, kteří mají odlišné potřeby a přání, jiný hodnotový systém, kupní sílu i nákupní a spotřební zvyklosti a preference. Podnik se tedy nemůže zaměřit na trh celosvětový, ale musí se zaměřit na ty segmenty, na kterých má největší naději uspět a může na cílové skupiny působit vybranými marketingovými nástroji.

Při volbě cílových segmentů je třeba vycházet z určitých pravidel. Segment musí být dostatečně velký, aby bylo efektivní na něj působit zvoleným marketingovým mixem, musí být homogenní, aby speciálně koncipovaná nabídka vyhovovala všem zákazníkům v daném segmentu, a musí být pro firmu dostupný, tj. musí existovat reálná možnost daný segment oslovit a vypracovat pro něj nabídku za přiměřených nákladů. Jednotlivé segmenty se však od sebe musí dostatečně odlišovat, aby nabídka odpovídala specifickým potřebám zvoleného segmentu. Dalším pravidlem je měřitelnost, tzn. možnost získat dostatek informací o velikosti segmentu, jeho kupní síle a chování, které umožní odhadnout efektivnost mezinárodního podnikání v daném segmentu.

Pokračovat na Positioning

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.