Růstové strategie

Hospodářský růst je hlavním motivem všech firem, které se rozhodnou podnikat v zahraničí. Firmy se snaží o růst objemu prodejů, růst podílu vybraných značek na cílovém zahraničním trhu, růst zisku nebo posílení přítomnosti na zahraničním trhu například formou založení dceřiné společnosti v zahraničí nebo formou fúzí či akvizic.

Růstové strategie musí být promyšleně plánovány. Mezinárodní strategický plán by měl zajistit soulad mezi dlouhodobými firemními cíli a zdroji, které má firma k dispozici, a podnikatelskými příležitostmi na mezinárodních trzích. Strategický plán by měl především směrovat mezinárodní aktivity do geografických zón s růstovým potenciálem, kvantifikovat náklady na vstup na nový trh, odhadnout návratnost investic, harmonizovat výrobní, logistické, marketingové a prodejní aktivity v jednotlivých zemích a stanovit reálné marketingové cíle, které vycházejí z možností dané firmy a jsou zkoordinovány se všemi firemními útvary.

Pokračovat na Vstupy firem na trh

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.