Positioning

Positioning vyjadřuje žádoucí postavení značky na mezinárodních trzích a umožňuje upravit nabídku podle očekávání spotřebitelů i s ohledem na sílu tuzemské a mezinárodní konkurence. Základními úkoly positioningu jsou identifikace značky, kdy správně koncipovaný positioning umožňuje produkt rozeznat a usnadňuje tak orientaci zákazníků v široké nabídce na trhu, a diferenciace, protože positioning musí zdůraznit odlišnosti od obdobných nabídek konkurenčních firem.

Mezinárodní positioning musí být stanoven na základě velmi dobré znalosti cílové skupiny zákazníků na zahraničních trzích. Musí být reálný a odpovídat kompetencím firmy i image značky. Měl by být pro zahraniční zákazníky snadno a jednoduše pochopitelný, tak aby poukázal na hlavní užitek a přidanou hodnotu značky. Musí být v souladu s očekáváním spotřebitelů na zahraničních trzích zejména proto, že je často spojen s vnímáním země původu zboží a se vztahem spotřebitelů k zahraničním značkám. Měl by napomoci tomu, aby byly zdůrazněny hlavní konkurenční výhody, a musí být věrohodný, tedy podložený reálnými vlastnostmi produktu.

Podsekce:

Pokračovat na Strategie značky

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.