Pojištění

Pojištění slouží k zajištění kompenzace ztrát, způsobených nahodilými událostmi. Podmínky pojistné činnosti, práva a povinnosti smluvních stran vymezuje pojistná smlouva.

Ekonomickou úlohou pojištění je kompenzovat ztráty, které v mezinárodním obchodě vznikají působením nahodilých událostí. Na rozdíl od tuzemských podnikatelských aktivit jsou ztráty v mezinárodním obchodě hůře předvídatelné a odstranitelné, a jejich prevenci je proto třeba věnovat větší pozornost. Pojištění samozřejmě neovlivní četnost výskytu nahodilých událostí, ale změkčuje jejich dopad na výsledky podnikatelské činnosti.

Pojištění je možné využít jen tehdy, existuje-li reálná možnost projevu nahodilé události, schopné způsobit škodu na předmětu pojištění, nebo oprávněná potřeba ochrany před následky pojistného nebezpečí – tzv. pojistný zájem. Ke kompenzaci ztrát však dochází jen tehdy, utrpí-li pojištěný v důsledku předpokládané pojistné události konkrétní újmu.

Pokračovat na Financování exportu

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.