Ostatní netarifní exportní bariéry

Exportní bariéry a jejich uplatnění jsou limitované dohodami Světové obchodní organizace (WTO). Tyto dohody však nepokrývají všechny obchodní překážky, které státy historicky nebo v současnosti využívají. Některé státy také používají opatření nebo jejich modifikace, i když jsou v rozporu s dohodami a pravidly WTO.

Vývozní a dovozní překážky mohou mít kromě antidumpingových, antisubvenčních, ochranných, kvantitativních a technických opatření další formy. Mohou to být finanční opatření jako požadavek placení předem, složení rezervy v hotovosti, dovozní depozitum, souběžně existující rozdílné směnné kurzy, restrikce na alokaci deviz, regulace způsobu placení a opožděný transfer deviz. Patří sem i další vnitřní zdanění vývozu.

Další skupinou jsou administrativní opatření a celní procedury, spočívající v požadavku doložení dodatečných dokumentů k vývoznímu případu a v délce procedur. Informace o procedurách a formalitách pro vývoz z EU do třetích zemí jsou k dispozici na http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi 

Administrativní a celní procedury spolu s nedostatečnou ochranou a vynucením právk duševnímu vlastnictví představují významnou překážku pro vývoz.

Bariérou jsou i opatření, která diskriminují zahraniční subjekty při vládních zakázkách nebo při poskytování služeb. Rozšířená jsou také investiční opatření a restrikce pro zahraniční přímé investice, podmíněné spojení dovozu a výrobní aktivity, limitace k vládním zakázkám apod.

Specifickou oblastí, která představuje překážku pro vývoz zejména z z vyspělých zemí je v řadě případů nedostatečná ochrana a vynucení práv k duševnímu vlastnictví. Vývozci a vlastníku práv hrozí jejich zneužití, kopírování a neoprávněné užívání.

Překážky, se kterými se setkávají vývozci z EU na zahraničních trzích, jsou informativně dostupné k Databázi přístupu na trh na http://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?measures=0408&countries=DZ&sectors=none

Shrnutí:

  • Státy využívají různé obchodní nástroje pro prosazení svých obchodně politických zájmů a jejich modifikace. K nejvýznamnějším kromě nástrojů popsaných v ostatních rubrikách patří administrativní opatření a celní procedury.
  • Rozšířenou překážkou je nedostatečná ochrana a vynucení práv k duševnímu vlastnictví.
  • Evropská komise monitoruje překážky na zahraničních trzích, se kterými se vývozci z EU setkávají, a přijímá k nim příslušná opatření.

Klíčová slova anglicky: administrative and customs procedures, protection and enforcement of intellectual property rights, Market Access Database.

Autor textu
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vyučující na Katedře mezinárodního obchodu, ředitelka bakalářského a magisterského programu International Business. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní obchod, společnou obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Od roku 1985 pracovala ve státní správě, především na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v letech 2002 – 2006 jako diplomatka na Stálé misi ČR pro OSN a další mezinárodní organizace v Ženevě.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.