Mezinárodní přeprava

Volba způsobu mezinárodní přepravy je ovlivněna řadou faktorů, jakými mohou být například povaha zboží, způsob balení, přepravní vzdálenost, klimatické a geografické podmínky, logistická vybavenost přepravců i samotná ustanovení kupní smlouvy. Pro kalkulaci přepravních nákladů je rozhodující sjednaná dodací podmínka (parita), která stanoví, jakým způsobem se smluvní partneři budou podílet na zajištění a úhradě přepravy a jak si rozdělí hrozící rizika.

Hlavní body mezinárodní přepravy zahrnují:

Pokračovat na Pojištění

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.