Logistika

Logistika spolu s dopravou, která je její nedílnou součástí, v současné evropské ekonomice z pohledu celkového obratu zaujímá třetí místo mezi hlavními ekonomickými obory těsně za stavebnictvím a potravinářským průmyslem, ale s velkým náskokem před hutnictvím a průmyslem automobilovým. Logistika tak představuje důležitý, avšak často velmi nedoceněný základ celospolečenské prosperity.

Výrazným znakem současné logistiky je růst počtu a kvality vztahů a vazeb jednotlivých článků logistického řetězce v globálním měřítku. Moderní logistická praxe směřuje ke komplexnímu řešení problémů, k integraci logistických řetězců tak, aby bylo plně využito synergického efektu. Cílem logistiky je redukovat časové ztráty při neustálém zlepšování kvality poskytovaných služeb a snižování nákladů. Logistiku a její vliv na jednotlivé oblasti lidské činnosti můžeme sledovat napříč celým dodavatelským řetězcem.

Pokračovat na Mezinárodní přeprava

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.