Logistika jako konkurenční výhoda

Logistika v současné podobě nepředstavuje pro výrobní či obchodní firmu soubor nákladových položek s nejistým výsledkem, ale naopak velkou příležitost. Její význam pro firmy roste zejména v období vyhrocené konkurence a v podmínkách ekonomické krize, kdy se cesty k prosazení na trhu či k nalezení dodatečných úspor nákladů hledají obzvláště těžko. Dobrým důvodem ke změnám v nastavení logistických procesů bývá v poslední době i rychlý nárůst objemů produkce, kterému přestanou vyhovovat největší hrozbou podniku.

Inspirace funkčními koncepty

Pro většinu lidí, a vrcholové manažery z toho nevyjímaje, je změna vždy spojena s jistým nekomfortem. Dochází k opouštění zaběhnuté praxe, mění se nastavení všeho, na co si lidé již zvykli, ve vzduchu je cítit hrozba kolapsu při přechodu od „starého“ k „novému“ .... Jen málokdo si dokáže představit, že by se změna nepovedla a přitom nedošlo k vážnému ohrožení vztahu k zákazníkovi, který vyžaduje prvotřídní servis. V praxi je možné se setkat s celou řadou konceptů implementace změn v logistických procesech – od těch nejjednodušších, kdy je možné nové řešení postupně testovat na menším projektu či v rámci nějakého pilotního programu, až po ty nejsložitější, ke kterým patří ostré přechody „za plného provozu“ bez možnosti alespoň dočasného paralelního provozování dvou systémů – toho nového vedle původního. Vždy je však dobré hledat inspiraci v podobě úspěšně realizovaných konceptů podobných podniků. Logistika navíc mnohdy umožňuje hledat inspiraci v provozech zdánlivě naprosto odlišných firem, avšak s velmi podobnými logistickými procesy. Nezřídka tak má mnoho téměř identických prvků například logistika jízdních kol a logistika interiérových dveří .... Vhodnou příležitostí k hledání inspirace bývají kvalitní logistické konference (www.speedchain.eu, www.speedchain.sk), odborná periodika prezentující úspěšná logistická řešení a nejrůznější případové studie (www.logisticnews.eu), či jiné odborné platformy.

Moderní logistika nabízí širokou škálu příležitostí k dosažení finančních úspor a ke zlepšení kvality produktů i služeb. Důležité je hledat inspiraci a umět přenést vhodné a funkční koncepty do vlastního prostředí.

Logistika jako katalyzátor změn

Logistika je v moderním globalizovaném světě nepostradatelným pojítkem výroby s koncovým zákazníkem. Výrobce osvobozuje od nutnosti udržovat velké skladové zásoby materiálu, obchodním firmám umožňuje obchodovat se zbožím, které je teprve na své cestě od výroby, koncovému zákazníkovi pak nabízí dodací lhůty na vybrané zboží v horizontu hodin, nebo maximálně jednotek dnů a to navíc s možností průběžně sledovat pohyb svého zboží kdekoliv na planetě. Aby mohla plnit svou úlohu v dodavatelském řetězci na požadované úrovni, musí moderní logistika využívat nejmodernější techniku a technologie, které mnohdy ve výrobě budou dlouho čekat na svou příležitost. Své místo v logistických systémech tak mají snad všechny známé identifikační technologie od čárových kódů, přes RFID čipy až po sofistikované optické systémy, GSM a satelitní sledovací systémy, poloautomatizované i plně automatické skladovací systémy, drony i autonomní dopravní prostředky ... Na jedné straně tak logistika pružně reaguje na potřeby trhu a požadavky svých zákazníků, na straně druhé je hybnou silou inovací a změn ve firmách, které právě díky možnostem, které moderní logistika nově otevírá, mohou realizovat stále odvážnější projekty, které ještě nedávno byly pouhými sny těch nejsmělejších vizionářů.

Optimalizace procesů a její vliv na snižování nákladů

Ekonomická krize z roku 2009 potrápila snad všechny, jejichž aktivity mají komerční povahu. Snaha o přežití a alespoň udržení stávající pozice na trhu vedla většinu komerčních subjektů ke snaze nalézt všemožné úspory a optimalizovat finanční náročnost vlastní produkce. Hlavní pozornost poutaly personální náklady, ale rezervy bylo možné nalézt i ve většině režijních nákladů, materiálových úsporách, mnoho firem dramaticky omezilo své investice do technologií, školení personálu, či marketingu. Paradoxně však pozornosti manažerů firem často unikaly možnosti, které se nabízely v oblasti optimalizace jejich logistických procesů. Přitom právě logistika je tradičně oblastí, kde snad neexistuje situace, kdy by nebylo možné kvalifikovaným zásahem nalézt alespoň malou úsporu bez vlivu na její kvalitu. Přitom škála logistických modelů, které jsou pro konkrétní firmu a konkrétní podmínky k dispozici, je neobvykle široká. Řada firem preferuje s ohledem na historický vývoj či specifické zboží mít svou logistiku ve vlastních rukou, což je jistě možné, ale představuje to zpravidla velkou investiční zátěž a nabízí malou flexibilitu v případě sezónních výkyvů v množství skladovaného zboží. Naopak stále více subjektů objevuje výhody smluvní logistiky, která většinou spojuje možnost zapojení nejmodernějších technologií v požadovaném rozsahu s flexibilitou využití jen skutečně potřebného rozsahu prostor a služeb s ohledem na sezónnost vlastní produkce.

Logistika a výroba: Sňatek z rozumu s dobrými výsledky

Trendem posledních let je postupné prorůstání smluvní logistiky do výrobních, resp. obchodních procesů jednotlivých zákazníků. Není tak ničím neobvyklým, že zboží obchodní firmy na cestě od zahraničního dodavatele ke konečnému zákazníkovi prochází výhradně procesy smluvního logistického partnera, který mnohdy provozuje i veškeré informační systémy, poskytuje technické zázemí a řeší zákaznické reklamace. Obdobně jsou stále častější modely výroby plně obsluhované prostřednictvím logistického partnera, v jehož prostorách jsou dnes již osazeny i výrobní linky a veškeré technologie výrobního subjektu. Stále častěji tak výrobní firmy přenášejí celou řadu činností a odpovědností na své logistické partnery, kteří nabízejí profesionální personál, flexibilitu a technologické zázemí. Naskýtá se otázka, zda jsou tato strategická spojenectví pro poskytovatele smluvní logistiky stále výhodná, když vyžadují osvojení si tolika specifických činností z oblasti výroby. Právě příležitost stát se nedílnou součástí celého provozu výrobního podniku však povyšuje tradiční dodavatelský vztah na vztah partnerský, jehož komerční hodnota je samozřejmě pro každého logistického providera výrazně vyšší.

Klíčová slova anglicky: Supply chain, logistic technologies, transferability, logistic pooling, competitive advantage, cost savings.

Shrnutí:

  • Logistika představuje oblast, ve které lze zpravidla vždy najít příležitosti pro další zlepšení a úspory nákladů. Důležité však je stále sledovat vývoj nejen ve vlastním oboru podnikání, ale i v oborech ostatních, kde lze najít potřebnou inspiraci ke změnám zaběhlých postupů.
  • Tak, jak logistika nutně reaguje na požadavky výroby a obchodu, je naopak ona sama díky technologickému rozvoji v oblasti skladování, přepravy i celé řady služeb s přidanou hodnotou pro zákazníka hnacím motorem technického i kvalitativního rozvoje výroby a obchodu. Logistika tak umožnila vznik takových konceptů, jako je výroba v režimu just­in­time (JIT) či just­in­sequence (JIS), ale také vznik a fungování e­shopů ...
  • Díky své nepostradatelnosti pro moderní výrobu a obchod smluvní logistika stále častěji prorůstá do výrobních a obchodních procesů svých zákazníků a z role smluvního dodavatele se tak posouvá do role partnera. To sice přináší celou řadu dalších povinností a odpovědností, na druhé straně ale tento trend upevňuje pozici poskytovatele smluvní logistiky u jeho zákazníků a snižuje riziko nečekané výměny dodavatele a tím i existenční rizika.
Autor textu
Ing. Miroslav Rumler

Ing. Miroslav Rumler je absolventem VŠE, oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Po získání praktických zkušeností v PZO INSPEKTA a.s. absolvoval v letech 1991 a 1992 postgraduální studium na State University of Illinois at Champaign­Urbana v USA. Později pracoval jako externí konzultant ve společnosti The Limited Distribution Services v Columbus, Ohio a následně na pozici projektového manažera ve firmě Central Europe Trust Ltd. a jako provozní ředitel české pobočky společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně. V současnosti pracuje na pozici vedoucího partnera společnosti Reliant a je vice presidentem České logistické asociace.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.