Kontejnerová přeprava

Mezinárodní kontejnerová přeprava představuje rychle se rozvíjející odvětví dopravy, které využívá jako přepravní, obalový a manipulační prostředek standardizovanou jednotku – kontejner. Kontejnery jsou používány v mezinárodně sjednocených rozměrech, a sice jako dvacetistopé (20 feet), umožňující přepravu nákladu o váze do zhruba 22t a kubatuře kolem 33m 3 , nebo čtyřicetistopé (40 feet), umožňující přepravu nákladu o váze až 26t a objemu kolem 66m 3 . Kromě běžně používaných kontejnerů se používají i další druhy kontejnerů, které jsou upraveny podle rozměrů, váhy nebo charakteru přepravovaného zboží.

Provozování mezinárodní kontejnerové přepravy

Kontejner je mezinárodně standardizovaný, víceobrátkový druh obalu, určený pro přemístění zásilek libovolných druhem přepravy.

Kontejner je víceobrátkový druh obalu, který lze užít pro přemístění zásilky libovolným druhem přepravy. Výhodou použití kontejnerů je:

  • zvýšená odolnost vůči poškození a ztrátě zásilky,
  • plombování kontejneru v přítomnosti odesílatele nebo jeho zástupce,
  • snadnější manipulace se zásilkou během přepravy a skladování.

Vlastníky kontejnerů jsou zpravidla zasílatelé či dopravci, kteří je za úplatu pronajímají případným zájemcům – příkazcům.

Kontejnerová přeprava je organizována v následujících podobách:

  • celokontejnerová přeprava zásilek (angl. full container load – FCL) se používá k přemístění dostatečně objemných či hmotných zásilek, umožňujících účelné a hospodárné využití celé nosnosti a/nebo ložného prostoru kontejneru. Odesílatel zajišťuje rozmístění a upevnění zásilky v přistaveném kontejneru. Přepravce zajišťuje dopravu z místa odeslání do místa určení včetně všech nutných logistických operací. Vykládku v místě určení zajišťuje příjemce. Kontejner bývá po celý čas přepravy zaplombován.
  • kontejnerová sběrná služba (angl. less than container load – LCL) umožňuje přepravu zásilek, které nejsou dostatečně hmotné nebo objemné pro využití celé nosnosti nebo ložného prostoru kontejneru. Tyto zpravidla drobnější zásilky jsou kompletovány v místě odeslání tak, aby hospodárně vyplnily prostor celého kontejneru a přepravní sazba byla konkurenceschopnou. Kontejnerová sběrná služba může být poměrně komplikovaná a časově náročná, přesto je však hospodárnější než přeprava samostatných kusových zásilek.

Shrnutí:

  • Přednostmi kontejnerové přepravy jsou zvýšená ochrana před poškozením a ztrátou zásilek a snadnější manipulace během přepravy a skladování.
  • Celokontejnerová přeprava zásilek, angl. full container load (FCL) se používá u dostatečně objemných či hmotných zásilek, umožňujících účelné a hospodárné využití nosnosti a/nebo ložného prostoru celého kontejneru.
  • Kontejnerová sběrná služba, angl. less than container load (LCL) se používá u zásilek, jejichž váha nebo kubatura nejsou dostatečné pro účelné a hospodárné využití celé nosnosti nebo ložného prostoru kontejneru. 

Klíčová slova anglicky: Container transport, full container load, less than container load, 20 feet container, 40 feet container.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.