Finalizace digitální strategie

Finalizace digitální strategie je už jen utřídění, strukturování a prioritizování informací z předešlých sekcí (digitální audit, hlavní oblasti ke zvážení, trendy atd.). Jde o komplexní (holistický) pohled na konkrétní zjištění (slabiny, silné stránky, ideální trhy…). Je nutné prioritizovat závažnost a časovou/finanční náročnost jednotlivých oblastí a zvolit cestu (strategii) k dosažení cíle.

Pro vytvoření přehledu postačí dobře známá SWOT analýza, kam lze zapsat všechny silné i slabé stránky, příležitosti a hrozby. SWOT analýzu lze využít jak na samotnou firmu (sebereflexe), tak na vybrané exportní země či digitální komunikaci firmy.

Strategické přístupy

Jestliže jste právě dočetli všechny podkategorie sekce Digitální marketing (včetně auditů, hlavních oblastí ke zvážení a nejvýznamějších trendů), doporučuji se ještě jednou vrátit ke kapitole o digitálních strategických přístupech a jejich aplikování na nově získané znalosti. 

Zapojení agentur do digitální strategie

Digitální marketing se rozvinul do poměrně široké škály online kanálů a nesčetného množství (dosti hlubokých) specializací, které se nadále dynamicky vyvíjí. Nikdo nedokáže nashromáždit opravdu zevrubné znalosti v tak rozsáhlém digitálním ekosystému, ať již jde o User eXperience, Search Engine Marketing, Social Media Marketing, reklamní sítě, práci s daty, webovou analytiku, e-mail marketing, content marketing atd. Doba, kdy mohl online marketing firmy pokrývat jeden specialista, jsou dávno pryč, a pokud firma nedisponuje zdroji na vlastní tým (kvalitních) specialistů (což si může dovolit skutečně málokterá), je zcela nezbytné využívat služeb renomovaných specializovaných agentur.

Je proto důležité přiznat si, na co firma interně nestačí a vybrat kanály/disciplíny, na které bude více či méně využívat pomoci digitálních specialistů z agentur.

V rámci Digitálního marketingu může pomoci přehled partnerských agentur Google, které prošli certifikačním procesem zaručující určitý standard. 

 

Pokračovat na Průzkum a výběr zahraničních trhů

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.