FCA – Free Carrier

Výkladové pravidlo FCA Free Carrier (named place) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží celně odbavené pro vývoz k dispozici na ujednaném místě dopravci, kterého určí kupující. Prodávající obstarává a hradí formality spojené s vývozem. Náklady a rizika spojená s dopravou z ujednaného místa nese kupující, který zajišťuje i dovozní formality. Pokud kupující jmenuje k převzetí zboží jinou osobu než dopravce, splní prodávající svou povinnost dodáním zboží této osobě. Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží celně odbavené v ujednaném místě dopravci, kterého určí kupující.

Dopravcem, kterého určí kupující, se rozumí každá osoba, která se zaváže sama zajistit nebo obstarat zajištění přepravy zboží. Pro určení odpovědnosti za nakládku zboží je rozhodující volba ujednaného místa dodání. Je-li ujednané místo pod kontrolou prodávajícího (např. výrobní závod, sklad), zodpovídá za nakládku včetně rozmístění a upevnění zásilky na dopravním prostředku prodávající a nese náklady a rizika s ní spojená. Pokud je ujednáno jiné místo plnění, např. místo pro předání zboží „obvyklé“ – kontejnerový nebo kamionový terminál –, prodávající odpovědnost za nakládku zboží nenese.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží celně odbavené pro vývoz k dispozici na ujednaném místě dopravci, kterého určí kupující.
  • Pro určení odpovědnosti za nakládku zboží je rozhodující volba ujednaného místa dodání.
  • Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Klíčová slova anglicky: FCA Free Carrier, explanation rules, named place of delivery.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.