Search - organický (SEO)

SEO neboli česky optimalizace pro vyhledávače je jeden z mnoha nástrojů online marketingu. Pro mnohé je to jen další moderní slovo, které prostě chtějí mít. Firmy samotné si nepokládají zásadní otázky. Prostě jen chtějí to SEO, protože se říká, že je důležité ho mít. Každý ho musí mít. Ale opravdu potřebujete platit za optimalizaci pro vyhledávače? Opravdu potřebujete SEO? A hlavně – jaké SEO potřebujete?

Prodáváte přes internet?

První co bychom měli vědět, je co SEO reálně dělá. Přivádí na váš web návštěvníky z vyhledávačů na slova, která lidé zadávají do vyhledávačů. A tady z toho plyne první otázka kterou by si měl každý majitel webu položit. Jsou pro můj obchod a návratnost investic důležití návštěvníci z vyhledávačů? Pokud je odpověď ne, SEO je v takovém případě zbytečné. Protože SEO opravdu neudělá nic jiného, než že přivede lidi na váš web a pokud na vašem webu není nějaký funkční mechanismus jak jim poskytnout vaše služby a produkty, investujte raději do jiných nástrojů marketingu. V tomto případě stačí mít web po stránce použitelnosti dobře zpracovaný a po stránce obsahové poskytuje zajímavý a unikátní obsah.

Jak může SEO pomoci firemnímu obchodu


Dost. Zejména pokud internet je zdrojem vašich poptávek či objednávek. 131 miliard lidí měsíčně používá vyhledávání na internetu. Vyhledávání je základní aktivita v online prostředí. A každé vyhledávání má svá pravidla, své postupy a vzory. A proto každé webové stránky mohou být optimalizovány pro vyhledávání.

Co je to SEO?

SEO je soubor technik, které dohromady vytváří strategii. S její pomocí můžete optimalizovat váš web pro vyhledávače a vyskytovat se tak ve výsledcích vyhledávání častěji a výše, což má za následek například větší návštěvnost, více objednávek nebo lepší viditelnost vaší značky na internetu. Tedy každá metoda, která vede k zlepšení návštěvnosti/objednávek z vyhledávačů je funkční SEO metodou.
Pro 90% webů je SEO je nezbytným kanálem akvizice nových zákazníků. Bylo by ale chybou si myslet, že je to nástroj J E N na akvizici zákazníků. SEO vám také pomůže s obsahovou strategií, se strukturou webu, s obsahem sociálních sítí nebo reputačním managementem. Na výsledky SEO navazují další specializace a kanály online marketingu jako je copywriting, UX, PPC. Už i tento stručný výpis ukazuje, jak je SEO v celé online marketingové strategii důležité. 

Cíle SEO


SEO je nástroj online marketingu, a proto nemá jendoznačně definovaný cíl. Jako nástroj ho můžete použít mnoha různými způsoby. Opět pár příkladů:

 • Přivádění návštěvnosti
 • Snížení míry odchodu ze stránek
 • Snížení nákladů na zákaznickou podporu
 • Zlepšení viditelnosti značky na internetu
 • SERM (Search Engine Reputation Management – Online Reputation Management)
 • Zvýšení konverzního poměru
 • Zvýšení zisku
 • … a mnohé další


Metody SEO


SEO metodou je každá metoda, která nám pomáhá zlepšovat viditelnost ve vyhledávačích a napomáhá cíli, který jsme si pro náš nástroj – SEO – vybrali. Pokud bych se chtěl omezovat pouze na vyhledávače typu Seznam a Google, mohou to být napříklady tyto metriky (údaje vychází z mých zkušenosti a práce pro mé klienty s ohledem na korelace ve studii Search Engine Ranking Factors). Pochopitelně se jedná o zjednodušené znázornění těch nejdůležitějších faktorů ze stovek existujících.

seo faktory

Metriky hodnocení SEO

Mezi SEO metody patří tedy vše, co může vylepšit hodnocení podle kterých vyhledávače hodnotí weby. Zároveň, ale to nesmí být PraSEO, tedy podvodné SEO techniky tzv. SEO pro SEO. Vždy držte těchto tří doporučení:

 • Nedělejte nic, co byste na vašem webu neudělali, kdyby neexistovaly internetové vyhledávače.
 • Nedělejte nic, u čeho by vám vadilo, že to ví vaše konkurence.
 • Nezapomínejte na to, že dobré výsledky v SEO si musíte zasloužit. Pokud bychom to převedli pouze na pozice ve vyhledávačích, ptejte se sami sebe: „Opravdu si zasloužíme, aby byl náš web na toto klíčové slovo na předních pozicích? Jsme lepší než konkurence?„

Jak na SEO?

Pokud ale nepatříte mezi zmíněné 3 případy, pak vám SEO může přivádět nemalé množství zákazníků na váš web. Co pro to potřebujete a jak na to.

Co musíte znát do začátků

Pokud si zvolíte dobrého SEO specialistu měl by vám položit některé z těchto otázek. A po pravdě, pro vás samotné jsou to základní informace pro vaše podníkání. Takže si připravte odpovědi na tyto otázky:

 • Co je cílem vašeho webu?
 • Co můžete/chcete měřit na vašem webu jako konverzi?
 • Kdo je vaše cílová skupina/skupiny?
 • Kdo je vaše konkurence?
 • Co děláte lépe než konkurence a co naopak hůře?
 • Kolik času měsíčně můžete rozvoji webu věnovat?

Základem je dobrá strategie

Strategie je bitevní plán. Vaše SEO nemůže fungovat jako chaotický soubor technik. Nemůžete chaoticky vysílat “vojáky” a doufat že uspějí. Nejhorší strategie je založená na pocitu, nikoliv na excelentním know-how a datech. tedy nestačí vám vědět, že potřebujete kupovat odkazy nebo se registrovat do katalogů a psát články. Musíte vědět kdy, kde a co. A k tomu právě slouží SEO strategie.
SEO strategie je založená na výsledcích analýz, statistik návštěvnosti, uživatelských průzkumů a vhodně zvolených SEO technik. Jinými slovy strategie vám řekne, jakou techniku kdy použít a jakým způsobem tak, abyste dosáhli maximálního úspěchu.

Základní analýzy

 • Klasifikační analýza klíčových slov - zjišťuje co j lidé hledají a jakým způsobem, ukazuje příležitosti pro rozšiřování obsahu a zjišťuje které fráze pokryté máte a které ne.
 • Návrh informačních architektury - na základě analýzy klíčových slov navrhuje ideální strukturu webu
 • Obsahová strategie - doporučuje ideální rozložení a práci s obsahem na webu i mimo něj (sociální sítě, online PR, linkbuilding). Pomáhá definovat cílové skupiny, tonalitu webu i persóny.
 • Linkbuildingová strategie - vytváří plán na získávání co nejhodnotnějších a nejdlouhodobějších odkazů na váš web

Všechny tyto analýzy vám pomohou určit směr vašeho webu tak, abyste získali maximum relevantní návštěvnosti z vyhledávačů a návratnost vašich investic byla zajištěna.

Jak na SEO pro exportní firmy


Je SEO pro firmy co mají web v zahraničí nebo má web s jazykovými mutacemi jiné? Ano i ne.

Ano v tom smyslu, že bez důkladné znalosti jazyka, trhu i sociálně-kulturního kontextu nedokážete dobře udělat web pro zahraniční trh. Nesmíte jen překládat, je třena důsledné transliterace. Obsah webu a struktura webu - tak důležité pro SEO - jsou kriticky důležité a pokud člověk zodpovědný za SEO sám není rodilým mluvčím nebo ho nemá k ruce, těžko může web pro SEO optimalizovat. A samozřejmě pokud nezná trh a jazyk, těžko se mu budou získávat odkazy.

Ne v tom smyslu, že všechny základní principy jsou stejné, je třeba udělat technický dobrý web, kterému budou vyhledávače rozumět, procházet ho a indexovat. To lze zařídit i bez znalosti jazyka.
Základem mezinárodního SEO je správné nastavení jazykových mutací tak, aby jim Google správně rozuměl. Pokud provozujete vícejazyčnou webovou prezentaci, mohli jste se setkat s tím, že se vyhledávači Google ne vždy podařilo správně identifikovat správnou jazykovou mutaci na základě personalizace vyhledávání. Možná je to jen tím, že jste dosud správně nepoužívali alternaci pomocí parametru rel u meta tagu link  tzv. hreflang.
Vyhledávači můžete pomocí těchto tagů jednoznačně sdělit, která varianta přísluší jakému jazyku a dokonce i označit výchozí variantu, pokud jazykové nastavení i hledaná fráze návštěvníka neodpovídá možným jazykovým mutacím.

Podívejme se na příklad. Web fiktivní web best-seo.com, který je výchozí a nabízí základní informace je rozcestníkem na další jazykové verze. V adresářích k němu existují také tři jazykové mutace – anglická (best-seo.com/en), německá (best-seo.com/de), a ruská (best-seo.com/ru). Je tedy ideálním příkladem pro využití zmiňovaného řešení.
Úvodní stránku použijeme pro uživatele, které nedokážeme jednoznačně jazykově identifikovat, nebo kteří například hledají obsahy se smíšeným jazykovým nastavením – španělská IP adresa, nastavení vyhledávání pro angličtinu na portugalském Google.

Každá úvodní stránka by pak měla mít v hlavičce následující zápis: 
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/en“ hreflang=„en“ />
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/de“ hreflang=„de“ />
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/ru“ hreflang=„ru“ />
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/“ hreflang=„x-default“ />

Tímto zápisem v podstatě informujete Google, že existuje alternativní jazyková mutace stejného obsahu. Na podstránkách (pokud se držíme našeho příkladu) pak pro URL best-seo.com/jazyková verze/offer by mohl být následující zápis:: 
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/en/offer“ hreflang=„en“ />
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/de/offer“ hreflang=„de“ />
<link rel=„alternate“ href=„http://best-seo.com/ru/offer“ hreflang=„ru“ />

Variantu x-default jsme v tomto případě odstranili, protože na podstránce nedává smysl. Úvodní stránka je pouhým rozcestníkem a URL best-seo.com/offer neexistuje.
Podobným způsobem upravíme zápisy pro každou URL v sitemap.xml: 

<url>
    <loc>http://best-seo.com/en/of­fer/</loc>
    <xhtml:link
                 rel=„alternate“
                 hreflang=„en“
                 href=„http://best-seo.com/en/offer“
                 />
    <xhtml:link
                 rel=„alternate“
                 hreflang=„de“
                 href=„http://best-seo.com/de/offer“
                 />
    <xhtml:link
                 rel=„alternate“
                 ­hreflang=„ru“
                 href=„http://best-seo.com/ru/offer“
                 />
 </url>
Těmito úpravami zajistíme, že vyhledávač Google plně porozumí našemu webu i v případě existence složitějších vícejazyčných mutací.


Návratnost SEO

SEO narozdíl od jiných “rychlých” kanálu online metod je dlouhodobá metoda. Má větší vstupní náklady a začne se vám vracet v čase a to nejdříve v řádu měsíců až let. Je to něco jako automobil. Koupit si auto je poměrně nákladné a stejně tak vás čekají i průběžné náklady na údržbu. Podobné je to v SEO. 
První výsledky SEO aktivit uvidíte za pár měsíců - cca za 3 měsíce a větší výsledky tak za půl roku. S návratností všech investic počítejte tak za rok a více let. Nicméně, poté už jen sbíráte plody své práce. Nesmíme taky zapomenout zmínit největší výhodu SEO. Neplatíte za každý proklik jako je to například u PPC reklam (AdWords, Sklik, Facebook nebo inzeráty v obsahové síti). Jakmile jednou SEO správně nastavíte a svou pozici na trhu si udržujete, chodí vám množství návštěv bez omezení a platby za kliknutí. Prostě - jen tak. Jako auto o které se dobře staráte, i optimalizovaný web vám bude dělat jen radost. 

Autor textu
Pavel Ungr

Pavel Ungr je specialista na SEO a online marketing s desetiletou zkušeností v oboru. Pracuje jako konzultant na volné noze, zkušenosti sbíral i v agenturách H1.cz a Ataxo. Krom SEO ho zajímá  UX, obsahový marketing a sociální sítě. Pracuje pro střední i větší klienty jako např. Lidská síla.cz, Alkohol.cz, Pelikán.cz, Hornbach, Karlova Univerzita, Hudy.cz, Rockaway nebo zahraniční projekty jako Social Bakers nebo Lectura. Více na www.pavelungr.cz/sluzby.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.