Průzkum a volba exportní země

Standardní průzkum trhu

Vybrat správný trh je základem úspěchu. Proto by se rozhodování o tom, na který trh chce firma expandovat, nemělo uspěchat. Je dobré využít všechny možné zdroje pro vyhodnocení toho, jaký potenciál trh pro vaši firmu má, a pro jistotu vše dvakrát ověřit.

Ekonomická a politická situace na trhu

K získání informací o současné ekonomické situaci na trhu lze použít nespočet veřejných zdrojů dat. Důležité je sledovat obecný potenciál trhu a následně potenciál konkrétního oboru či sub-oboru:

  • Počet obyvatel, demografický vývoj
  • Růst/pokles HDP
  • HDP na obyvatele
  • Vývoj a stabilita měny
  • Koupěschopnost
  • Nezaměstnanost
  • Rozvinutost vašeho oboru
  • Velikost vaší cílové skupiny a její koupěschopnost
  • Politická stabilita země a „politické podnikatelské prostředí“ 

exportní infromace o zemích

Nástroje a data pro získání makroekonomických ukazatelů:

Těchto zdrojů existuje celá řada a k většině z nich můžete přistoupit z nástroje Google Public Data Explorer

Nástroje pro sledování ekonomické, politické a bezpečnostní situace:

Přehledy po konkrétních zemích najdete v sekci Specifika zemí

K získání konkrétnějších informací o jednotlivých trzích pro export doporučujeme využít i zdroje z oblasti digitálního marketingu, kterým věnujeme speciální sekci zde.

Pokračovat na Marketingový mix

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.