Exportní marketing

Mezinárodní marketing je dynamicky se rozvíjející disciplína, která musí reagovat na stále se měnící mezinárodní podnikatelské prostředí. Marketing pro český trh a mezinárodní marketing vycházejí ze stejných základů a používají obdobné marketingové nástroje, například výrobkovou politiku, cenotvorbu, distribuční politiku nebo reklamu a další formy komunikace. Mezinárodní marketing však musí zohledňovat specifika zahraničních trhů a zákazníků, čímž se od tuzemského marketingu zásadně liší. V poslední době se k tématu exportu významně přidává i fenomén internetu, kterému se důkladně věnujeme v sekci digitální marketing.

Hlavní kategorie:

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.