Exportní digitální strategie

Pokud jste pečlivě přečetli a postupovali dle všech předcházejících sekcí Digitálního marketingu, mělo by již být zřejmé, jak by měla exportní digitální strategie vypadat. Podobně jako ve finální fázi digitální strategie se jedná o sesumarizování všech příležitostí, hrozeb a silných a slabých stránek a o jejich pečlivou prioritizaci.

Finalizace exportní strategie

V sekci Finalizace digitální strategie jsme si shrnuli, jaké jsou největší slabiny, silné stránky, příležitosti a hrozby z hlediska sebeanalýzy a analýzy všech rozličných perspektiv. Finalizace EXPORTNÍ digitální strategie pak znamená pouze zohlednění právě digitální strategie v souvislosti s vybranou zemí, kam chceme se svou firmou expandovat (a specifikami dané země, které jsme si zjistili přes různé nástroje a konkurenci). 

Vstup na nový trh

Při tvorbě exportní digitální strategie bývá na základě všech zjištění důležité určit, jakou základní taktiku zvolíme pro samotný vstup. Standardní vstup vyžaduje důslednost popsanou ve všech předešlých krocích, ale existují obory, které svým charakterem umožňují „lehký vstup“ – tedy nakročení do nového trhu s jistou omezenou testovací taktikou (bez velkých průzkumů, bez velkých lokalizací, s omezeným rozpočtem) za účelem prověření potenciálu trhu dle reálných signálů. Tento vstup má ale i svá velká negativa:

  • může (i nenávratně) poškodit brand na daném trhu
  • podobný light-test může navodit dojem, že daný trh nemá o konkrétní produkt zájem, ale pravda může být opačná. Malé investice/lokalizace a přizpůsobení novému trhu pouze mělo za důsledek, že zákazníky odradila nepřipravenost firmy

SWOT analýza digitální strategie pro zvolené trhy

Podobně jako u sumarizace digitální strategie doporučuji udělat si jednoduchou SWOT analýzu pro všechny zvolené/vybrané trhy, která kombinuje výsledky naší obecné digitální strategie, specifika konkrétních zemí, jejich potenciál, analýzu konkurence atp.

Prioritizace

Závěrečným krokem je prioritizace všech nejzásadnějších zjištění: Prioritizace v oblasti příležitostí, prioritizace v oblasti odvrácení hrozeb, prioritizace ve snaze o zlepšení slabých stránek a prioritizace v rámci využití těch silných. Priority si lze odstupňovat a stanovit si k nim přibližný postup; dále lze určit, kteří zaměstnanci budou zodpovídat za jejich řešení, a konečně stanovit předběžné termíny jejich provedení.

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.