Exportní bariéry

Exportní bariéry mohou mít řadu podob. Tarifními opatřeními jsou cla, jejichž sazby jsou vyhlášeny ve většině zemí v celním sazebníku. Význam tarifních nástrojů dlouhodobě klesá a například průměrné celní zatížení obchodu s průmyslovými výrobky dnes ve vyspělých zemích nedosahuje ani pěti procent.

Na ochranu tuzemských trhů se mnohem více využívají netarifní opatření. Jejich prostřednictvím se státy mohou snažit o kontrolu množství dováženého zboží, kontrolu cen dováženého zboží, obranu proti nekalým obchodním praktikám ve formě dumpingových cen, subvencovaných dovozů, zakrývání původu zboží atp. Pro vývozce mohou být velkým problémem i různá technická opatření (povinné certifikáty, vynucené změny výrobních postupů, administrativní povolovací řízení) nebo sanitární a fytosanitární předpisy. Tyto předpisy musí exportér splnit, jinak by nemohl výrobek na zahraniční trh vyvézt.

Podkategorie:

 

Pokračovat na Exportní rizika

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.