Německo

Níže uvádíme nejdůležitější zdroje informací o vybrané zemi. Velmi kvalitní databáze poskytuje česká státní agentura CzechTrade i ministerstvo zahraničí ČR. Dále jsou uvedeny mezinárodní zdroje indikující ekonomickou situaci v zemi – včetně koupěschopnosti obyvatelstva (Big Mac Index) –, podnikatelskou přívětivost (Doing Business) a bezpečnostní situaci (Travel Advice). Mnoho dat poskytují i mezinárodní organizace (World Bank, WTO) v Public Data Exploreru.

Německo je pro Česko nejdůležitějším obchodním partnerem, s podílem 29,5 % na celkovém objemu zahraničního obchodu (data 2015). ČR zůstává pro Německo 11. největším obchodním partnerem a 12. největší exportní destinací. Dovoz z ČR se nicméně posunul na 8. pozici.

 

Zajímavé články:

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.