Evropa

Export do Evropy lze rozdělit z několika hledisek.

První a nejdůležitější rozdělení vychází z toho, zda se jedná o export do členské země Evropské unie, nebo země nečlenské. Export do Evropské unie je pro české firmy logicky snadnější, zatímco export mimo EU vyžaduje administraci navíc. Evropská Unie (pokud by se brala jako jedna země) je z hlediska HDP největší ekonomikou na světě.

Druhá perspektiva je, zda se jedná o export do velmi rozvinutých zemí (Německo, Británie, Francie…), nebo o export do zemí, které svou rozvinutostí nedosahují na špičku, ale mají pozitivní výhled (Rumunsko, Polsko atp.).

Třetí úhel pohledu je čistě geografický. V případě exportu fyzického zboží hraje roli i logistika a většina exportérů proto začíná s exportem do okolních zemí (pro nás Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, někdy též Maďarsko).

Nejdůležitější zemí pro ČR je z hlediska exportu i celkové obchodní provázanosti Německo (největší ekonomika Evropy). 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.