Dodací podmínky

Jak je zmíněno v nadřazené sekci, dodací podmínka (parita) určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží. Ovlivňuje výši ceny, protože určuje, odkud kam a jaké náklady spojené s dodávkou hradí exportér a ve kterém místě a okamžiku přecházejí náklady a rizika spojená s dodávkou zboží na kupujícího. Při volbě dodací podmínky tedy doporučujeme exportérům řídit se pravidly Incoterms, která vydává ICC – Mezinárodní obchodní komora. Poslední verze byla publikována v roce 2010 (je tedy označována jako Incoterms® 2010) a obsahuje celkem jedenáct doložek. Výběr doložky záleží na dohodě stran kupní smlouvy.

Revised American Foreign Trade Definitions (RAFTD) se často používají v USA.

Pokračovat na Platební podmínky

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.