Retail distribuce do zahraničí

Účelem exportu je vývoz zboží do zahraničí za účelem prodeje. Klíčovým faktorem je doprava, bez které by export nemohl fungovat.

Na samotném začátku je zapotřebí si vyjasnit používanou terminologii, aby později nedošlo k nedorozuměním. Zásadní rozdíl je v tom, zdali spolupracujete s dopravcem, či přepravcem. Hlavní odlišnost spočívá v počtu účastníků podílejících se na doručení zásilky, ačkoliv smlouva se zpravidla uzavírá vždy jen mezi dvěma stranami. Zatímco dopravce od vás převezme zásilku a vlastními zdroji ji dopraví do cílové destinace, přepravce za dobu putování využívá služeb vícero dopravců, ale odpovědnost vůči zákazníkovi nese on sám. V případě exportu je zapotřebí na základě vzdálenosti vývozní země rozhodnout, jaký typ přepravy použít. Čím je cílová země vzdálenější od země původu, tím je doprava komplikovanější a finančně náročnější, rozdílná je i doprava v rámci EU či mimo EU.

Mezi základní typy dopravy se řadí doprava silniční, železniční, námořní a letecká. Každá z nich má jak stránky pozitivní, tak stránky negativní. Mezi klíčové rozdílné parametry se řadí rychlost a cena. Je nutné počítat s tím, že pošlete-li zásilku lodní dopravou, je pravděpodobné, že získáte příznivou cenu, ale doba doručení se prodlouží. Opakem je doprava letecká, která je velice rychlá, avšak finančně náročná. Lišit se budou také v poplatcích – zatímco u silniční dopravy budete muset počítat s mýtnými a palivovými příplatky, letecká doprava s sebou nese poplatky za bezpečnostní rizika, poplatky za manipulaci na terminálu atd. Výše poplatků se může u různých dopravců lišit.

Na vzdálenosti také záleží při výběru dopravce. Na trhu jsou dopravci globální, kteří zajišťují dopravu po celém světě, dále dopravci lokální, kteří spravují určitou oblast, a v neposlední řadě si můžete vybrat zprostředkujícího dopravce, který má integrované obě výše zmíněné skupiny dopravců. Mezi nejznámější globální dopravce se řadí giganti jako DHL, UPS, DPD či PPL, se kterými dostanete své balíčky i do nejvzdálenějších koutů světa, Ázerbájdžánem počínaje a Zimbabwe konče. Nicméně tito velcí dopravci jsou zajímaví především pro velké firmy, které mají vysoké objemy zásilek a tím pádem i velké úspory z rozsahu.

Pro menší lokální společnosti jsou jistě zajímaví místní dopravci, ze kterých můžeme (v okolních zemích) zmínit například maďarský Trans-o-flex, rumunský Cargus, bulharské Rapido a samozřejmě i lokální pošty. Poslední kategorií dopravců jsou zprostředkovatelé, kteří spolupracují jak s lokálními, tak globálními dopravci, mají integrované jejich služby a ulehčují vám přípravy nejen z pohledu IT, ale i z hlediska finanční stránky věci. Místo toho, abyste integrovali každého dopravce zvlášť, tak do svého systému zahrnete pouze zprostředkovatele, skrze něhož získáte přístup k jeho smluvním partnerům. Rychle a jednoduše. Mezi takovéto společnosti se řadí například česká společnost Zásilkovna.

Největší překážkou při exportu bývá zpravidla stránka IT, která ne vždy bývá dostatečně připravená na náročnost exportních projektů. Jak již bylo zmíněno výše, velké množství parametrů se mění společně s rozsahem a objemem zásilek. U velkého objemu by zadávání údajů a jejich zpracování ručně bylo velice časově náročné a dopřávalo velké množství prostoru pro chybu lidského faktoru. 

V dnešní době se tyto problémy dají odstranit IT napojením, tzv. API. Tento „klíč“ umožňuje spolupracujícím stranám zautomatizovat vzájemné procesy a eliminovat chyby na minimum. 

V základním rozhraní je také potřeba vzít v úvahu nejen dopravu zásilek na místo určení, ale zároveň i případnou možnost jejich doručení zpět odesílateli, a to v případě, že si je adresáti nepřevzali – tzv. vratky. V mnoha případech je vrácení do země původu dražší, a je tedy na zváženou, zda by varianta prodeje v cílové zemi, i kdyby za nižší cenu, nebyla výhodnější.

Služby dopravců se čím dál více překrývají, základní balíček služeb je dnes již standardem. Do této kategorie patří expresní doručení, trasování zásilky, upozornění e-mailem či SMS, pojištění zásilek atd. Mezi nadstandardní služby se může řadit doručení až do bytu (v případě těžkých zásilek), prodloužená doba uložení (v případě doručení do výdejního automatu či na výdejní místo), reklamační asistent a další. Škála služeb je opravdu široká a stále narůstá tak, aby udržela tempo s narůstající náročností zákazníků.

K tématu je možné pokračovat i v kategorii Logistika

Pokračovat na Kreativy

Autor textu
Simona Kijonková

Simona Kijonková podniká od roku 2008, nejprve v rámci IT firmy, kde se podílela na vývoji stovky design webů a eshopů. V roce 2010 založila společnost Zásilkovna, kterou aktuálně využívá přes 10 000 eshopů.  Je členkou představenstva ADMEZ a členkou revizní rady PR klubu ČR. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Kontakt: simona.kijonkova@zasilkovna.cz. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.