Hlavní digitální trendy

TREND #1 MOBIL

Zmiňuje se to na každé konferenci poslední roky, ale reklamní výdaje tomu neodpovídají. Suverénně největším trendem současných médií je oblast mobilů. Chytré telefony (tedy malé počítače) máme nejen neustále u sebe k telefonování či jiným formám komunikace, ale stává se z nich čím dál víc také náš osobní asistent v nepřeberném množství našich každodenních činností, náš středobod kontaktu s internetem i světem, naše encyklopedie i samoobsluha. Opomenutí fenoménu chytrých telefonů může být pro spoustu firem fatálním strategickým rozhodnutím.

TREND #2 VIDEO

Asi není překvapením, že největší množství dat protékající internetem připadá právě na přenos videoobsahu. Jeho popularita (už tak dost obrovská) se stále zvyšuje a spousta přizpůsobivých firem i lidí díky tomu dobývá svět. Jsme svědky vzniku celé generace nových celebrit (YouTuberů), kteří se proslavili díky svým video-blogům, jsme svědky vzniku nové generace produktů, které „vyrostly“ díky online videu, a jsme svědky vstupu online videa do televizních zařízení v lidských domovech. Díky chytrým telefonům je možné video natáčet prakticky kdykoliv a kdekoliv, což utváří zcela nové vzorce lidského chování, jimž se marketing musí umět přizpůsobit.

TREND #3 SMALL DATA

Není to tak dávno, co se na každé konferenci bavili účastníci o tzv. BIG DATECH. BIG DATA skutečně existují, ale pro každou firmu je důležité pracovat především s daty, která má pod kontrolou ona – a zde se jedná spíše o data „malá“. Jedná se o souhrn dat, která má firma přímo či nepřímo pod svou kontrolou (e-maily, telefony, remarketingové seznamy cookies), a taková data mají – pokud se s nimi správně pracuje – cenu zlata. Data nestačí jen sbírat a segmentovat, ale je dobré umět v nich i „číst“ neboli správně je interpretovat a atributovat. Pak se bavíme o Data Driven Marketingu (marketingu podporovaném daty), což je v dnešním komplikovaném světě nutností. 

TREND #4 UX

„Věčný trend“ a věčná popelka online marketingu. User eXperience je pro úspěch vašich e-shopů, webů, mobilních stránek, aplikací i obyčejných prezentací jednou z klíčových věcí. Ve stručnosti jde o to, aby naprostá většina uživatelů vašich webových stránek i aplikací jednoduše a s dobrým uživatelským zážitkem našla vše, co potřebuje. Většina marketérů sice důležitost user-friendliness klade velmi vysoko, ale praxe bývá často opačná. Profesionální testování (v k tomu vzniklých laboratořích) by mělo být běžnou praxí všech, kdo to se svým online projektem myslí vážně, a určité signály naznačují jisté znovuzrození této důležité disciplíny. 

TREND #5 Automatizace

Nejmodernější reklamní systémy jsou dnes schopné automaticky vykonávat nesčetné množství operací, na které by (ručně) nestačily ani desítky lidí. Především u velkých kampaní je nutné využívat automatizace, které systémy nabízí – ať už se jedná o automatickou optimalizaci konverzí (např. Conversion optimizer), nebo systémy pro automatické generování kreativ (Doubleclick Studio). Především v posledních letech se rozvíjí oblast okolo umělé inteligence / machine-learingu a online marketing bude v jejich zkoušení jednou z prvních „laboratoří“.

TREND #6 žijeme v „Rating Society“ 

Opět se nejedná o horkou novinku, ale vzhledem k jejímu významu si ji dovolím zde zdůraznit. Žijeme ve společnosti, která si zvykla věci hodnotit. Např. v Google Places uživatelé hodnotí restaurace (kvalitu jídla, obsluhu), hodnotí hotely (cena vs. kvalita, čistota, personál), hodnotí památky, ale hodnotí i jinde – hodnotí e-shopy (srovnávače), hodnotí bankovní služby, hodnotí jakékoliv služby, hodnotí články/autory, hodnotí knihy/filmy/herce/neherce. Hodnotí prezentace, hodnotí kvalitu hovoru, hodnotí řidiče taxi. Hodnotí v aplikacích, hodnotí na k tomu určených webech (TripAdvisor), ale hodnotí i na svých sociálních sítích, blozích atp. A co je důsledkem? Konstantní a do budoucna extrémní tlak na kvalitu zboží a služeb!

V dřívější době bylo možné kvalitním marketingem „navonět zdechlinu“ (podle názvu slavné knihy „Reklama je navoněná zdechlina“). Dnes už je toto čím dál těžší a v budoucnu to bude téměř nemožné. Marketéři jsou odsouzeni k tomu, aby sledovali hodnocení svých zákazníků, reagovali na ně a přizpůsobovali produkt zákaznickým přáním.

TREND #7 stále ten SEARCH

Vyhledávání sice nepatří k novinkám a standardní vyhledávání asi nelze označit za trend, ale jedná se o tak důležitou oblast digitálního marketingu, která navíc neustále prochází pomalou evolucí, že považuji za důležité nezapomínat ani na tuto královskou disciplínu. Počty vyhledávání totiž neustále rostou, počty vyhledávání z mobilních zařízení už celosvětově předběhly počty hledání z klasických počítačů (desktopů), zlepšuje i rozšiřuje se hlasové vyhledávání, stránky s výsledky hledání se také proměňují a je třeba sledovat nejnovější trendy v této oblasti, která se při hledání většiny informací už stala tou nejdůležitější.

TREND #8 sociální sítě

Podobně jako SEARCH jsou s námi i sociální sítě už nějakou tu dobu. Ale procházejí neustálým vývojem (Facebook se příliš nepodobá tomu, co byl Facebook před několika lety) a rodí se velká spousta nových sociálních sítí, což souvisí s rozvojem mobilních telefonů. Je třeba sledovat aktuální trendy, formáty, success stories z oblastí všech hlavních sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest), stejně jako novějších (především mobilních) sítí, jako je Instagram či Vine, a to včetně rozrůstající se platformy „komunikačních sociálních sítí“ (WhatsApp, SnapChat, Viber, Skype…). Je nutné sledovat, kde vaše cílová skupina (a potenciální cílová skupina) interaguje, co na konkrétních sociálních sítích dělá a co ji baví. Pak nezbývá než hledat způsoby, jak ji na konkrétní síti relevantně oslovit.

Kompletní seznam všech digitálních trendů naleznete v pravidelném vydání KPCB Internet Trends.

 

 

Pokračovat na Finalizace digitální strategie

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.