Digitální marketing

Informační společnost, ve které žijeme, mění svět kolem nás tempem, které lidstvo nezažilo za celou jeho existenci. Exploze informačních a komunikačních technologií prostupuje téměř všemi oblastmi současné společnosti, obchod nevyjímaje, a nenechává kámen na kameni.

Jestli existuje podoblast obchodu, která prožívá konjunkturu a může z výše zmíněných možností dokonale těžit, pak je to právě export. Exportování zboží a služeb nebylo nikdy jednodušší. Nikdy nebyla jednodušší komunikace z jednoho konce světa na druhý, nikdy nebylo lehčí získávání informací, nikdy nebyla efektivnější přeprava zboží a dalo by se pokračovat.

Pro firmy (e exportéry zvlášť) je tedy zásadní se v dnešním “digitálním” světě umět zorientovat a k tomu, doufám, pomůže i tato sekce věnovaná právě digitálnímu marketingu s exportním zaměřením.

Digitální (online) marketing není jen digitální reklama. Digitální marketing se za poslední desetiletí rozrostl do úctyhodné šíře i hloubky, má své specifické pojmy, přístupy i moderní formy uvažování nad zákazníkem, které začínají přepisovat učebnice marketingu "tradičního."

Globální trh znamená globální konkurenci

Má-li exportér uspět v dnešním "digitalizovaném" světě musí primárně znát digitální kontext, vědět, jak nad online marketingem přemýšlet, jak ho vyhodnocovat a proto jsem se rozhodl tuto sekci uspořádat od nejdůležitějších základů digitálního marketingu. Jakkoliv se může zdát, že se některá sekce nevěnují marektingu pro export - opak je pravdou. Při vstupu na vyspělé zahraniční trhy vstupuje exportér mezi tu nejsilnější a nejpokročilejší konkurenci a i sebemenší chyba v "základech" může znamenat jistý neúspěch. 

Podsekce digitálního marketingu:

Pokračovat na Digitální strategie

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.