DDP – Delivered Duty Paid

Výkladové pravidlo DDP Delivered Duty Paid (named place of destination) – s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené v dovozu z příchozího dopravního prostředku připravené k vykládce na ujednaném místě určení. Prodávající uzavírá přepravní smlouvu a nese náklady a rizika spojená s dopravou do ujednaného místa určení. Není-li místo dostatečně přesně určeno nebo jej nelze určit z běžné komerční či logistické praxe, může si prodávající vybrat místo, které mu nejlépe vyhovuje. Prodávající zajišťuje celní odbavení jak ve vývozu, tak i v dovozu včetně úhrady vyměřeného cla.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží celně odbaveného pro dovoz na ujednaném místě určení.

Výkladové pravidlo DDP představuje maximální závazek prodávajícího, který nese veškeré náklady a rizika až do ujednaného místa určení. Tím obvykle bývá místo podnikání kupujícího, ale může jím být i jiné místo, což může ztížit dovozní celní odbavení. Prodávající nemá povinnost zajistit a uhradit vykládku na místě určení, není-li součástí přepravní smlouvy s dopravcem. Celní odbavení zásilky nevyložené z dopravního prostředku může být samozřejmě problematické.

Prodávající obvykle není ze zákona oprávněn vystupovat jako účastník celního řízení v zemi dovozu a v celním řízení musí být zastupován. Se zastupováním je samozřejmě svázána nutnost uzavřít příslušnou smlouvu (příkazní nebo komisionářskou) a uhradit smluvní odměnu. Výkladové pravidlo DDP je použitelné pro všechny druhy přeprav. S ohledem na povinnost celního odbavení v zemi dovozu je však použitelné pouze ve specifických případech.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu na ujednaném místě určení.
  • Prodávající uzavírá přepravní smlouvu a nese náklady a rizika spojená s dopravou do ujednaného místa určení.
  • Prodávající zajišťuje celní odbavení jak ve vývozu, tak v dovozu a hradí vyměřené clo.

Klíčová slova anglicky: DDP Delivered Duty Paid, explanation rules, place of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.