DAT – Delivered at Terminal

Výkladové pravidlo DAT Delivered at Terminal (named terminal at port or place of destination) – s dodáním do terminálu (ujednaný terminál přístavu nebo místa určení) 

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží vyložené z příchozího dopravního prostředku k dispozici kupujícímu v ujednaném terminálu přístavu nebo místa určení. Prodávající obstarává a hradí formality spojené s vývozem. Uzavírá přepravní smlouvu a nese náklady a rizika spojená s dopravou do ujednaného terminálu včetně vykládky. Rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení, kupující zajišťuje odbavení zboží v dovozu. Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném terminálu přístavu nebo místa určení. Тerminálem se rozumí jakékoliv místo kryté či nekryté, jakým je např. přístaviště, sklad, kontejnerový dvůr nebo kamionový, železniční nebo letecký kargo-terminál. Za terminál nelze považovat pouhé otevřené prostranství – místo musí být přizpůsobeno pro příjem a manipulaci se zbožím. Terminál přístavu nebo místa určení musí být přesně specifikován. Není-li terminál konkrétně určen nebo nelze-li vyjít z obvyklé praxe, může si prodávající teminál ujednaného přístavu nebo místa určení sám zvolit. DAT Delivered at Terminal je výkladové pravidlo nově zařazené do Incoterms® 2010 a lze jej použít jako náhradu za dříve používané DEQ Delivered ex Quay (named port of destination).

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném terminálu přístavu nebo místa určení.
  • Prodávající uzavírá přepravní smlouvu a nese náklady a rizika spojená s dopravou do ujednaného terminálu včetně vykládky.
  • Тerminálem se rozumí jakékoliv místo kryté či nekryté, např. přístaviště, sklad, kontejnerový dvůr nebo kamionový, železniční či letecký kargo-terminál. 

Klíčová slova anglicky: DAT Delivered at Terminal, explanation rules, named terminal, port of destination, place of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.