DAP – Delivered at Place

Výkladové pravidlo DAP Delivered at Place (named place of destination) – s dodáním do místa určení (ujednané místo určení)

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží odbavené pro vývoz k dispozici kupujícímu na ujednaném místě určení. Zboží dává k dispozici na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce, náklady a rizika spojená s vykládkou zboží na místě určení nese kupující. Pokud přepravní smlouva uzavřená prodávajícím zahrnuje i náklady spojené s vykládkou zboží v místě určení, není prodávající oprávněn vyžadovat úhradu těchto nákladů od kupujícího. Kupující obstarává veškeré formality související s dovozem zboží. Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení.

Výkladové pravidlo DAP Delivered at Place bylo nově zařazeno do Incoterms® 2010. Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce na ujednaném místě určení. Příchozím dopravním prostředkem může být i loď a ujednaným místem určení přístav. DAP je proto možné použít k náhradě výkladového pravidla DES Delivered ex Ship (named port of destination) z dřívějších verzí Incoterms.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu na ujednaném místě určení.
  • Prodávající uzavírá přepravní smlouvu a nese náklady a rizika spojená s dopravou do ujednaného místa určení.
  • Náklady a rizika spojená s vykládkou zboží na místě určení nese kupující.

Klíčová slova anglicky: DAP Delivered at Place, explanation rules, place of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.