CPT – Carriage Paid to

Výkladové pravidlo CPT Carriage Paid to (named place of destination) – přeprava placena do (ujednané místo určení)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci nebo osobě určené kupujícím ve sjednaném místě. Prodávající má současně povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit výlohy spojené s přepravou zboží až do místa určení. Vyřizuje také formality spojené s vývozem zboží, případně s jeho přepravou přes transitní země. Zajišťuje a hradí nakládku. Vykládku pak pouze v případě, že mu to ukládá přepravní smlouva. Formality spojené s dovozem zboží zajišťuje kupující, který také nese rizika poškození a ztráty zásilky z místa dodání nebo od okamžiku předání zboží do péče dopravce. Výkladové pravidlo CPT je použitelné pro všechny druhy přeprav. Často se používá zejména u kombinované a kontejnerové přepravy.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci ve sjednaném místě a hradí přepravní výlohy až do místa určení.

Místem dodání zásilky dopravci obvykle bývá, ale nemusí být vždy, místo podnikání prodávajícího. Prodávající ale může předat zboží dopravci i na jiném místě, které může ležet dokonce v jiném státě. Prodávající sice uzavírá přepravní smlouvu a nese přepravní náklady až do místa určení, rizika však přecházejí na kupujícího v místě předání zásilky prvnímu přepravci. Dodací parita použitá v kupní smlouvě by proto měla přesně vymezovat místo plnění a místo určení zásilky.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci nebo osobě určené kupujícím na sjednaném místě. V tomto místě přecházejí na kupujícího rizika.
  • Prodávající uzavírá s dopravcem přepravní smlouvu a hradí výlohy spojené s přepravou zboží až do místa určení.
  • Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav, často se používá u kombinované a kontejnerové přepravy.

Klíčová slova anglicky: CPT Carriage Paid to, explanation rules, named place od delivery, place of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.