Obsahová (content) strategie

Obsahová strategie je takový přístup, kdy uživatelé na internetu nejsou cílení pouze klasickou reklamou (jakkoliv obsahová strategie může zahrnovat i placenou podporu), ale i prostřednictvím poskytování kvalitního obsahu. To, zda se jedná o obsah vtipný, poučný (návody, instruktáže), nebo šokující, je zcela na úsudku každého konkrétního marketéra (na základě oboru, cílové skupiny, produktu a samozřejmě i cílové země).

Mezi nejčastější formy obsahu můžeme řadit:

  • Video instruktáže (příklad: Jak vyměnit duši u kola)
  • Video recenze (příklad: Zkouška kola Giant)
  • Rozhovory s celebritami nebo odborníky na blogu
  • Seznamy NEJ – velmi populární způsob zviditelnění je sestavení různých žebříčků
  • Fotografie – uveřejňování pěkných fotografií relevantních k vašemu produktu/oboru
  • Reportáže z různých akcí (veletrhů, konferencí atp.)
  • Zajímavosti z oboru (podobné jako „seznamy NEJ“ výše)
  • Virální videa
  • Spolupráce s populárními osobnostmi (např. tzv. YouTuberami)

Je důležité si uvědomit, že obsahová strategie nesmí fungovat v oddělených silech, ale měla by fungovat přes různé digitální/mediální kanály. Jako příklad lze uvést to, když instruktážní video, které natočíte s vaším produktem, nahrajete na váš kanál na YouTube. Následně jej nasdílíte i na svých sociálních sítích (Facebooku, Twitteru…), můžete jej zároveň (tzv.) vložit na webové stránky (nebo do blogu) a přidat k němu i textový popis a v neposlední řadě jej můžete i na všech zmíněných kanálech podpořit placenou reklamou. Základem obsahové strategie je tedy ujasnit si tyto vztahy (různých kanálů) a to, jakou kreativu chceme kterým kanálem šířit.

Mezi značky, které lze uvést jako příklad, jsou RedBull či Oreo.

Nabídněte tedy zákazníkům něco navíc. Odlište se obsahem od konkurence a buďte trpěliví – obsahové strategie přináší ovoce obvykle v dlouhodobějším horizontu, a není tedy úplně racionální očekávat okamžité výsledky.

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.