CFR – Cost and Freight

Výkladové pravidlo CFR Cost and Freight (named port of destination) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající má povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit výlohy spojené s přepravou zboží až do přístavu určení. Náklady spojené s vykládkou hradí kupující, ale jen tehdy, nejsou-li součástí přepravní smlouvy prodávajícího s dopravcem. Kupující nese přepravní náklady z přístavu vykládky až na konečné místo určení včetně celního odbavení v dovozu. Výkladové pravidlo CFR je použitelné pouze pro námořní a říční přepravu.

Problematika použití

Prodávající má povinnost dodat zboží do přístavu nalodění a uhradit přepravní výlohy až do přístavu určení.

Kritickými místy výkladového pravidla CFR jsou přístav určení (vykládky), do kterého hradí prodávající přepravní výlohy, a přístav nakládky, ve kterém přecházejí na kupujícího rizika poškození a ztráty zásilky. Kupující tedy může převzít zásilku v přístavu vykládky, aniž by věděl, v jakém místě (přístavu) na něj přešla rizika spojená se zásilkou. Z tohoto důvodu se doporučuje uvádět v kupní smlouvě i přístav nakládky, přestože to výkladové pravidlo implicitně nevyžaduje.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění.
  • Prodávající má současně povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit přepravní výlohy až do přístavu určení.
  • Rizika přecházejí na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi v přístavu nakládky.

Klíčová slova anglicky: CFR Cost and Freight, explanation rules, port of delivery, port of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.