Bankovní převod

Bankovní převod (tzv. hladký plat) je nejjednodušší a nejpoužívanější formou úhrady platebních závazků v mezinárodním obchodě. Jde o účetní operaci, kterou banka provádí na základě pokynů příkazce (písemných nebo elektronických), a to zpravidla bez dalších průvodních dokumentů. Bankovní převody lze použít jak pro obchodní platy (za zboží, služby, dopravu a další), tak i platy neobchodní.

Bankovní převod je nejjednodušší a nejpoužívanější formou úhrady v mezinárodním obchodě.

 

 

 

 

 

 

Účastníci platební operace

  • Příkazce – zpravidla kupující
  • Banka plátce – příkazce (kupujícího)
  • Banka příjemce – beneficienta (prodávajícího)
  • Příjemce (beneficient) – zpravidla prodávající

 

Průběh platební operace

Příkazce (kupující) dává pokyn své bance, aby na vrub jeho účtu převedla stanovenou peněžní částku bance příjemce ve prospěch účtu beneficienta. Banka plátce (příkazce) a banka příjemce si mohou vzájemně zúčtovat platební operaci buď přímo, jsou-li ve vzájemném korespondenčním vztahu, nebo mohou pro převod a zúčtování využít jiné zahraniční zúčtovací (korespondenční) banky. Úhradu bankovních poplatků vyžaduje banka plátce (příkazce) vždy, v některých případech však také banka příjemce. V kupní smlouvě je proto vhodné sjednat, která ze stran příslušné poplatky uhradí.

Shrnutí

  • Bankovní převod je účetní operace, která umožňuje odepsat stanovenou peněžní částku z účtu plátce a připsat ji na účet beneficienta.
  • Podnětem k uskutečnění bankovního převodu je platební příkaz ze strany plátce (zpravidla kupujícího).
  • Výhodou bankovních převodů jsou nižší náklady ve srovnání s použitím jiných platebních nástrojů.

Klíčová slova anglicky: Bank transfer, Sending bank, Receiving bank, Correspondent bank, Bank fees.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.