Exportní marketing

Mezinárodní marketing je dynamicky se rozvíjející disciplína, která musí reagovat na stále se měnící mezinárodní podnikatelské prostředí. Marketing pro český trh a mezinárodní marketing vycházejí ze stejných základů a používají obdobné marketingové nástroje, například výrobkovou politiku, cenotvorbu, distribuční politiku nebo reklamu a další formy komunikace. Mezinárodní marketing však musí zohledňovat specifika zahraničních trhů a zákazníků, čímž se od tuzemského marketingu zásadně liší. V poslední době se k tématu exportu významně přidává i fenomén internetu, kterému se důkladně věnujeme v sekci digitální marketing.

Exportní operace

Úspěšný export nezávisí pouze na marketingu. Vyžaduje specifické technické znalosti a kvalitní management rozličných oblastí, mezi něž patří mezinárodní právo, financování a daňová problematika, dodací a platební podmínky, logistika, pojištění, problematika celního řízení, zahraničních norem a předpisů či omezování rizik mezinárodního podnikání. Ve spolupráci s partnery vám přinášíme zásadní informace pro úspěšné exportéry.

Tomáš Baťa

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím.

Tomáš Baťa
Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.