Export do Francie pokořil hranici 200 miliard korun

Francie je nejdůležitějším obchodním partnerem, se kterým nemáme společnou hranici. Analýza AMSP ČR ukazuje, že export do Francie roste mírou 8,8 % a převyšuje celkový růst našich exportů (+7,5 %). V roce 2015 celkové vývozy do Francie poprvé v historii překročily hranici 200 miliard korun a Francie tak zaujímá s více jak pětiprocentním podílem 5. místo mezi našimi nejdůležitějšími exportními destinacemi. O dlouhodobě držící čtvrté místo ji nicméně v posledních dvou letech připravila Velká Británie. Výsledky prvních pěti měsíců 2016 potvrzují, že i v tomto roce export do Francie nepolevuje a drží se zatím těsně pod 7 % .

Společně s USA a Itálií se drží Francie s podílem 5,5 % ihned za Německem (19 %) i s ohledem na podíl exportu na bázi přidané hodnoty. Pro malé a střední podniky to znamená, že ve Francii mohou realizovat obchody s vyššími cenami a vyplatí se jim tam tudíž exportovat i menší objemy produktů.

Skladba exportovaného sortimentu je vyvážená, žádná z komodit nemá více jak čtvrtinový podíl, nejvíce vyvážíme produkty z odvětví automobilového průmyslu, s celkovým podílem 23 %, následují kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat a služby, každé ve výši 10 %. Import z Francie roste polovičním tempem (3,9 %), než je celkový růst dovozu (8,6 %), celkově se Francie podílí na našem importu 3,1 %.

Francie je historicky čtvrtým největším investorem v ČR, přičemž celkový počet francouzských firem v ČR je přibližně 500. Pro srovnání, francouzské investice jsou přibližně na třetině investic německých. Předseda AMSP CŘ k tomu dodává: „Doby, kdy Francie byla pro tuzemské exportéry nečitelnou a komplikovanou destinací, jsou pryč. Francie překročila v minulém roce magickou hranici 200 miliard korun z pohledu našeho exportu, a pokud k tomu připočteme velmi dobrou přidanou hodnotu, kterou naši vývozci ve Francii realizují, potom je země galského kohouta oprávněně jedním z nejpopulárnějších teritorií malých a středních firem. Vzhledem k brexitu lze navíc očekávat, že vliv Francie na naši ekonomiku bude ještě vyšší.“

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.