Startupy budou moci od příštího roku využít v USA akcelerátory CzechInvestu i AMSP

​​​​​​České akcelerátory poskytují začínajícím společnostem základní podporu ve zřízení americké pobočky, zajištění prostor pro sídlo, orientaci v právních předpisech a další základní orientaci na trhu. Kromě řady komerčních akcelerátorů (pro české středně velké firmy působí v New Yorku například MEOHub, který spolupracuje s AMSP) budou moci české startupy v nejbližší době využít akcelerátoru CzechInvestu (státní příspěvková agentura podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ), který bude pro české firmy fungovat v rámci 4 kol v průběhu let 2017 – 2019 a jehož hlavním cílem bude nabídnout českým startupům možnost získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích (především USA) prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. V blízké budoucnosti pak dojde v New Yorku rovněž ke spuštění akcelerátoru zřízeného AMSP, který by mělo mít možnost po dobu 6 měsíců využívat až 15 českých startupů především z oblasti fintech.

Akcelerátory jsou oblíbeným způsobem jak proniknout na nelehký americký trh, kdy americký akcelerátor poskytuje začínající firmě nejen administrativní a logistickou podporu, ale též určité know-how fungování trhu a další poradenství, případně získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích.

 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.