Jak začít byznys v Indonésii

Než se pustíme do otázky jak rozvíjet svoje podnikání v Indonésii, bychom se měli podívat na nejdůležitejší důvody proč tak činit. Přečtěte si krátký souhrn 9 bodů k otázce: Proč Indonésie?

Indonésie je čtvrtý nejlidnatější stát na světě - 250 mil obyvatel a 53% populace žije v městských oblastech.
Největší ekonomika Jihovýhodní Asie, pátá největší ekonomika Asia a patnáctá ekonomika světa. 70% populace je do 39 let. 57% populace je v kategorii střední třídy, do které přibývá každý rok zhruba 7 mil. lidí.
6.4% CAGR očekávaný růst ve výdajích spotřebitelů mezi roky 2010 - 2020, rychleji než Malajsie, Turecko, Brazílie či Rusko. Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) spustila one-stop-servis pro investiční licence a non-licenční služby. Indonésie je druhým největším centrem biodiverzity po Brazílii. Pracovní síla ve výši zhruba 122 mil. lidí a 69% míra participace pracovní síly je vyšší než v USA (68%) a než celosvětový průměr (63%). Indonéský dluh k HDP se snížil z 83% v roce 2001 na 26% v roce 2013, patří mezi nejnižší mezi ASEAN zeměmi. Se současným politickým a ekonomickým klimatem, které podporuje zahraniční investice, se Indonésie stává velmi lukrativním cílem mnoha zahraničních investorů.  Přirozene tedy vyvstává otázka - jak začít byznys v Indonésii? V této části bychom Vám rádi podrobněji ukázali které věci je potřeba zvážit při vstupu na potenciální indonéský trh.


Co je třeba zvážit před startem podnikání v Indonésii?


Typ a sektor byznysu
Hned na začátku je třeba si uvědomit, že některá odvětí či sektory jsou limitována nebo přímo zakázana pro zahraniční investice. Tento přehled se jmenuje The Negative Investment List (podrobněji zde). V seznamu jsou některé sektory omezeny od 0 do 95% možného vlastnictví zahraničních subjektů. Proto se v Indonésii často obchoduje přes tzv. Local partners (více zde). Nicméně v některých odvětvích je povoleno 100% vlastnictví zahraničními subjekty.


Typ či forma společnosti
Indonéská vláda se snaží chránit místní malé a střední podniky a proto platí politika pro zahraniční subjekty, kde je nezbytné se registrovat jako tzv. foreign limited liabilities neboli PMA. Pro založení zahraniční společnosti je třeba splnit určité požadavky, které se týkají minimálních investic a splaceného kapitálu (podrobněji o PMA zde).
Za určitých okolností, je také možnost registrovat tzv. Local PT Company, která je běžně určena pouze pro indonésany. Možnosti jsou přes tzv. Local Nominee Company nebo Shelf Company.


Lidské zdroje
I když je Indonésie čtvrtý nejlidnatější stát na světě, kde přes 60% obyvatel je v produktivním věku (15-60), tak nemusí být snadné najít vhodné kandidáty s dostatečnými znalostmi a schopnostmi. Je to způsobeno zejména vzdělávacím systémem, který není koherentní po celé rozhledné Indonésii. To způsobuje komplikace společnostem zaměstnat vhodné kandidáty, zeména v oblastech mimo hlavní ostrov Jáva.
Na druhou stranu najmutí zahraničních talentů vyžaduje splnění určitých podmínek. Je to výzva, kterou musí každá firma v Indonésii řešit. 
Proto je třeba být opravdu selektivní při výběru lidských zdrojů na základě vašich potřeb, aby se zabránilo dalším nákladům při najímání nekvalifikovaných nebo nevhodných lidí. Čtěte více o vízech a pracovních povoleních více zde.


Rozličné trhy
Indonésie je největší souostrovní národ na světě. Z toho vyplývá velká roztříštěnost. Je tak třeba vzít v úvahu mnoho ras, jazyků, náboženství, zvyků a hodnot, které nelze brát jako jednotný celek. Každá cílová skupina má tak jiné zvyklosti a potřeby.


Složitá byrokracie a nekonzistentní právní předpisy
Je třeba zdůraznit, že byrokracie v Indonésii je velká a složitá. Nově vstupující firmy na indonéský trh s tím musí počítat a přizpůsobit tomu své jednání. Ačkoli vláda se snaží některé procesy s online systémy a one-stop-services zjednodušit, tak pořád je jich mnoho, které jsou dlouhé a komplikované (více o jednoduchém investování zde).
Také je třeba zmínit, že předpisy a právo jsou často nekonzistentní a mění se často. Např. výše zmiňovaný Negative Investment List či Bankruptcy Law. Je tedy třeba sledovat aktuální situaci a předcházet zbytečným komplikacím.


Jestli myslíte byznys v Indonésii vážně, je to jen dobře. Záčátek může být náročný, nicméně otevře se vám velký a rostoucí trh. Vyplatí se spolupracovat od začátku s lokálním a ověřeným partnerem, který zná místní podmínky a má zkušenosti s celým procesem. Lze tak předejít problémům, které vás mohou později brzdit.
 

Libor Uhlík, Cekindo

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.